Serwis Tematyczny!

6 10 grudnia 2020

Nasada kominowa

Stawiasz kominek? Zadbaj o trafny wkład kominowy
W instalacjach grzewczych kominy grają bardzo znaczącą rolę będąc detalem, odprowadzającym z kotłów uwalniane w procesie spalania drzewa, oleju opałowego lub gazu kwasy, sole inne żrące substancje. Obciążenie spływające na kominy w związku z ich rolą w systemach grzewczych są niezwykle znaczące. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem, umożliwiającym zwiększenie witalności komina jest wykorzystanie należytego wkładu kominowego. Wybór wkładu kominowego uzależniony jest od zakresu samej instalacji oraz rodzaju spalanego w kotłach surowca – przetestuj Nasady kominowe. Na przykład zastosowanie drewna, jako materiału opałowego jednoznacznie daje do odgadnięcia, iż najlepszym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie wkładu kominowego odpornego na ogromne temperatury. Kiedy przy spalaniu uwalniane są silnie żrące substancje, wówczas powinny być stosowane kwasoodporne wkłady kominowe. To naturalnie dzięki swej elastyczność oraz kielichowym spojeniom poszczególnych detalów wykonanych ze specjalnej, kwasoodpornej stali, z powodzeniem wolno je wykorzystywać w wypadku krzywych i starych kominów.

About 

Related Articles